Chín sách bảo hành phần mềm
Ngày: 16/06/2014

Phương thức và thời gian bảo hành: trong thời gian bảo hành, sau khi nhận được thông báo yêu cầu hổ trợ bằng điện thoại hoặc email, Panda có trách nhiệm khắc phục các lỗi chương trình theo một trong những phương thức sau đây:

-  Phần mềm được bảo hành 12 tháng kể từ lúc nghiệm thu phần mềm.

- Trong thời gian bảo hành phần mềm nếu khách hàng có bất kỳ trục trặc nào về phần mềm thì Panda sẽ hỗ trợ ngay trong vòng 30 phút – 60 phút.(nếu trong Thành Phố Cần Thơ). Đối với khách hàng ngoài tỉnh nếu không xử lý được qua chương trình điều khiển từ xa (teamviewer) thì thời gian xuống tận nơi đơn vị trong vòng 24h (kể từ lúc khách hàng báo sự cố).

- Trong quá trình sử dụng cần được hỗ trợ Panda sẽ hỗ trợ trong vòng 10 phút (qua chương trình điều khiển từ xa)

- Panda sẽ cài đặt lại phần mềm nếu máy bị mất trong thời gian bảo trì

Phạm vi bảo hành không bao gồm: Các sự cố phần mềm và cơ sở dữ liệu do nguyên nhân của bên sử dụng trong các trường hợp sau:

-  Máy tính sử dụng phần mềm bị nhiểm virus

- Các sự cố về phần cứng(như ổ cứng bị hư)

- Sự phá hoại cố ý phần mềm và cơ sở dữ liệu

CTY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ PANDA
lainp@panda.com.vn